Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem internetowym: www.glosmatki.pl, zwanym (dalej jako "Serwis").
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Biuro Podróży "Głos Matki" Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie pod adresem ul. Obłońska 1A/10, 22-100 Chełm, posiadający NIP: 8252199034, REGON: 523524505, KRS: 0000999802 oraz zaświadczenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców przez Marszałka Województwa Lubelskiego pod numerem 355 oraz gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako "Administrator", "Operator").
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: biuropodrozyglosmatki@gmail.com.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, PESEL, numer dowodu osobistego i/lub paszportu oraz datę ważności dokumentu) w następujących celach:
  • obsługi i realizacji zawieranych umów oraz dokonywanych rezerwacji;
  • obsługi zapytań poprzez formularz.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

4. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych;
  2. weryfikacji i rozwoju strony internetowej;
  3. optymalizacji przekazywanych informacji;
  4. statystycznym.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Każdy z Państwa może wyłączyć mechanizm ‘cookies’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Ograniczenia stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Zmiany Polityki prywatności

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie internetowej Operatora, jak również w celu usprawnienia działania strony internetowej Operatora.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji. Data ostatnich zmian: 26 listopada 2023 r.
Proszę czekać ...